Shadow

Czym jest panseksualizm?

Panseksualizm jest to termin, który odnosi się do popędu płciowego. Osoba panseksualna odczuwa popęd do innych ludzi, niezależnie od ich płci biologicznej, orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Według takich osób, zależy im głównie na stworzeniu relacji z drugim człowiekiem ze względu na jego charakter, osobowość czy zainteresowania, a nie jedynie na zaspokojeniu swoich potrzeb seksualnych. Co ważne, panseksualizmu nie powinno się mylić z pojęciem biseksualizmu.

Czym jest panseksualizm?

Panseksualizm uważany jest za kolejną orientację seksualną albo też ideologię, która głosi, że każdy człowiek jest wart miłości. Ponadto zasługuje on na nią niezależnie od orientacji seksualnej tożsamości płciowej i płci. Dokładna definicja tego zjawiska podaje, iż takie osoby mogą również odczuwać więź emocjonalną, intelektualną, psychologiczną czy seksualną także z innymi żyjącymi istotami i przedmiotami martwymi. Jednak osoby panseksualne przeczą i nie zgadzają się z takim pojęciem panseksualizmu. Nazwa tej ideologii pochodzi z języka greckiego, gdzie przedrostek „pan” oznacza „wszystko” natomiast łaciński „sexus”, oznacza „płeć”. Panseksualizm dotyczy tylko i wyłącznie dorosłych osób.

Panseksualizm a popęd seksualny

Osoba będąca panseksualistą czuje popęd płciowy do: odmiennej płci, osób tej samej płci, ludzi o różnej orientacji (aseksualnych, biseksualnych, homoseksualnych, heteroseksualnych), osób utożsamiających się ze swoją albo odmienną płcią biologiczną. Dla takich osób nie ma żadnych barier, w przypadku odczuwania pociągu fizycznego. Zainteresowanie daną osobą pojawia się niezależnie od jej płci, orientacji i tożsamości płciowej. A więc taka osoba, patrząc się na człowieka, dostrzega jego charakter, sposób bycia, a nie patrzy się na jego płeć. Na świecie jest mało takich osób, gdyż jest to ok. 1 procenta.

Panseksualizm a orientacja seksualna

Orientacja seksualna partnera jest dla osoby panseksualnej bez żadnego znaczenia, tak samo, jak w przypadku tożsamości oraz płci. Osoby takie uważają, iż orientacja seksualna człowieka, który ich zainteresuje, jest bez żadnego znaczenia i nie jest w ogóle istotna. Dla takich osób liczy się jedynie dany człowiek, jego wnętrze, charakter, pasje, sposób bycia.

Panseksualizm a biseksualizm

Na pierwszy rzut oka mogłoby się zdawać, że panseksualizm ma coś wspólnego z biseksualizmem i tak faktycznie jest. Nie powinno się jednak mylić tych dwóch zupełnie odmiennych pojęć. Dla osoby niemającej wcześniej do czynienia z tym pojęciem trudno jest zrozumieć, czym tak dokładnie jest panseksualizm. Różnica pomiędzy panseksualistą a biseksualistą nie jest aż tak duża. Panseksualista odczuwa pociąg do osób, nie biorąc pod uwagę, ich płeć czy preferencje seksualne. Jeśli chodzi o osobę biseksualną, odczuwa ona popęd emocjonalny, płciowy, intelektualny i psychologiczny do osób te samej płci albo odmienne. Tutaj tak sama nie przykłada się większej wagi do płci człowieka, lecz do tego, jaki on jest, jako osoba.

Sławne osoby panseksualne

Filozofia ta wcale nie jest nowa, już znano ją już dawniej. Została jednak rozpowszechniona dopiero w XXI, dzięki znanym osobom. O tym zjawisko zrobiło się głośno, kiedy to aktorka i piosenkarka Miley Cyrus, powiedziała w wywiadzie, że jest ona osobą panseksualną. Ponadto twierdzi ona, iż nie potrafi sprecyzować się co do swojej płci, orientacji czy tożsamości płciowej, więc nie chce być przypisywana do żadnej konkretnej grupy. Do innych sławnych osób uważających się za panseksualistów można zaliczyć: Lady Gaga, Sia, Kristen Steward czy Madonna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *